Jääsken Antrean Silvoset ry logo

Jääsken Antrean Silvoset ry

Vuosikokous Kouvolassa 13.9.2014


Kokoukseen osallistui yhteensä 21 henkilöä, joista 16 sukuseuran äänivaltaista jäsentä. Kokouksen lisäksi oheisohjelmana oli vaihtoehtoisesti retki Repoveden kansallispuistoon tai Katri-Helena –musikaali Kouvolan teatterissa.

Vuosikokouksen päätökset:
  • Sukuseuran puheenjohtajan avattua kokouksen hyväksyttiin esityslista asioiden käsittelyjärjestykseksi.
  • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Paukkuri ja sihteeriksi Marja Lindqvist, pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Martti Silvonen ja Riitta Silvonen.
  • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
  • Hyväksyttiin kauden 1.7.2013-30.6.2014 toimintaselostus.
  • Esiteltiin toiminnantarkastajan lausunto kaudelta 1.7.2013-30.6.2014 ja hyväksyttiin ko. kauden tilinpäätös, jonka osoittama voitto 86,64 euroa päätettiin siirtää voitto-/tappio-tilille.
  • Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille em. toimintakaudelta.
  • Vahvistettiin kaudelle 1.7.2014-30.6.2015 talousarvio ja toimintasuunnitelma, johon lisättiin kevät-/kesätapahtuman järjestäminen vapaamuotoisen yhdessäolon merkeissä.
  • Valittiin hallitukseen Leena Silvosen tilalle uudeksi jäseneksi Marikka Silvonen.
  • Valittiin toiminnantarkastajaksi kaudelle 1.7.2014-30.6.2015 Pentti Väisänen ja varatoiminnantarkastajaksi Hannu Silvonen.
  • Hyväksyttiin kaudelle 1.7.2014-30.6.2015 jäsenmaksuksi varsinaiselta jäseneltä 25 euroa ja perhejäseneltä 5 euroa.