Jääsken Antrean Silvoset ry logo

Jääsken Antrean Silvoset ry

7.9.2013 pidetyn vuosikokouksen päätökset


  • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Paukkuri, sihteeriksi Marja Lindqvist ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Riitta Silvonen ja Marja Paukkuri.
  • Hyväksyttiin kauden 1.7.2012-30.6.2013 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
  • Hyväksyttiin toimintakauden 1.7.2013-30.6.2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
  • Hallituksen jäseniksi valittiin erovuorossa olleen Heikki Oksasen tilalle Riitta Silvonen ja erovuorossa ollut Marja Lindqvist uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
  • Kaudelle 1.7.2013-30.6.2014 valittiin toiminnantarkastajaksi Pentti Väisänen ja hänen varamiehekseen Hannu Silvonen.
  • Kauden 1.7.2013-30.6.2014 jäsenmaksuksi vahvistettiin varsinaiselta jäseneltä 25 euroa ja perhejäseneltä 5 euroa.