Jääsken Antrean Silvoset ry logo

Jääsken Antrean Silvoset ry

Vuosikokouksen päätökset 30.10.2010

Seuran vuosikokous pidettiin lauantaina 30.10.2010 Heinlammilla (Lahdessa). Kokoukseen osallistui 17 päätösvaltaista sukuseuran jäsentä.

Tärkeimmät päätökset:
 • hyväksyttiin toimintakauden 1.7.2009-30.6.2010 toimintakertomus ja tilinpäätös
 • myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintakaudelta 1.7.2009-30.6.2010
 • vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 1.7.2010-30.6.2011:
  • Sukututkimus saatetaan päätökseen ja kirja painatuskuntoon seuraavan kolmen vuoden aikana siten, että nyt kerätyt tiedot tarkistetaan ja 1900-luvulla syntyneiden Silvosten sisarussarjat seurataan nykypäivään asti täydellisenä. Kirjasta ei tehdä enää ns. päivitysversioita.
  • Kesällä 2011 järjestettävät matkat: 9.-13.6.2011 Laatokan kierros ja 1.-3.7.2011 Viipuri
  (kts. tarkemmat tiedot matkoista Ajankohtaista-palstalta).
 • todettiin Pertti Paukkurin puheenjohtajakauden jatkuvan ja hallitukseen valittiin erovuorossa olleet Heikki Oksanen ja Marja Lindqvist uudelleen
 • tilintarkastajaksi valittiin Pentti Väisänen ja varatilintarkastajaksi Hannu Silvonen
 • jäsenmaksuksi kaudelle 1.7.2010-30.6.2011 vahvistettiin varsinaiselta jäseneltä 25 euroa ja perhejäseneltä 5 euroa.

 • (Kokouskutsu)