Jääsken Antrean Silvoset ry logo

Jääsken Antrean Silvoset ry

Vuosikokouksen 2009 päätökset


Seuran vuosikokous pidettiin lauantaina 3.10.2009 Oitissa ja kokoukseen osallistui 19 päätösvaltaista jäsentä.

Vuosikokouksen tärkeimmät päätökset:
 • hyväksyttiin toimintakauden 1.7.2008-30.6.2009 toimintakertomus ja tilinpäätös
 • myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintakaudelta 1.7.2008-30.6.2009
 • vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 1.7.2009-30.6.2010:
  • sukutapaaminen ja vuosikokous syksyllä 2010
  • 10.-13.6.2010 matka Viron Saarenmaalle ja Hiidenmaalle (kts. tarkemmat tiedot Ajankohtaisesta)
  • sukukirjasta on saatavilla v. 2009 päivitetty versio (kts. Ajankohtaista)
 • puheenjohtajaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin Pertti Paukkuri sekä hallituksen jäseneksi Irma Suden tilalle Seppo Silvonen ja Heino Silvonen uudelleen
 • tilintarkastajaksi valittiin Lauri Kapanen ja varatilintarkastajaksi Hannu Silvonen
 • jäsenmaksuiksi toimintakaudelle 1.7.2008-30.6.2010 vahvistettiin varsinaiselta jäseneltä 20 euroa ja perhejäseneltä 5 euroa (jäsenmaksusta lähetetään erikseen lasku).

(Kokouskutsu)