Jääsken Antrean Silvoset ry logo

Jääsken Antrean Silvoset ry

Vuosikokouksen päätökset 24.9.2011

Seuran vuosikokous pidettiin lauantaina 24.9.2011 m/s Viking XPRS:n kokoustilassa. Kokoukseen osallistui 24 päätösvaltaista sukuseuran jäsentä.

Tärkeimmät päätökset:
  • hyväksyttiin toimintakauden 1.7.2010-30.6.2011 toimintakertomus ja tilinpäätös
  • myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintakaudelta 1.7.2010-30.6.2011
  • vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 1.7.2011-30.6.2012:
    • Kesällä 2012 järjestetään matka Vilnaan, Liettuaan. Matkan ajankohta on 8.-11.6.2012 (kts. tarkemmat tiedot matkasta Ajankohtaista-palstalta)
  • hallitukseen valittiin erovuorossa olleen Pertti Silvosen tilalle Leena Silvonen Lahdesta
  • toiminnantarkastajaksi valittiin Pentti Väisänen ja varatoiminnantarkastajaksi Hannu Silvonen
  • jäsenmaksuksi kaudelle 1.7.2011-30.6.2012 vahvistettiin varsinaiselta jäseneltä 25 euroa ja perhejäseneltä 5 euroa
  • päätettiin, että sukuseura eroaa Karjalan Liiton jäsenyydestä kuluvan vuoden lopussa ja hakee Sukuseurojen Keskusliiton jäsenyyttä vuoden 2012 alusta.

(Kokouskutsu)