Jääsken Antrean Silvoset ry logo

Jääsken Antrean Silvoset ry


SILviisi nro 7

Tammikuu 2009
» Ladattavana Word tiedostona

JÄÄSKEN ANTREAN SILVOSTEN SUKUSEURA ry:n tiedotuslehti

Toimittanut Marja Lindqvist

Tässä tiedotteessa on mm. yhteenveto vuosikokouksen päätöksistä, jäsenmaksusta, kesän matkasta Viroon ja sukuseuran omista nettisivuista.

1. Vuosikokouksen päätöksiä

Sukuseuran vuosikokouksessa 25.10.2008 matkailutila Tulimäessä Hämeenkoskella oli läsnä 19 henkilöä, joista 18 oli sukuseuran äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa päätettiin mm. seuraavaa:

  • Hyväksyttiin toimintakauden 1.7.2007-30.6.2008 toimintakertomus ja tilinpäätös, joka osoitti voittoa 431,62 euroa.
  • Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus em. toimintakaudelta.
  • Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 1.7.2008-30.6.2009.
  • Hallituksen jäseneksi erovuoroisen Seppo Silvosen tilalle seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pertti Silvonen. Tilintarkastajaksi valittiin Lauri Kapanen ja varatilintarkastajaksi Hannu Silvonen.
  • Vahvistettiin kauden 1.7.2008-30.6.2009 jäsenmaksuksi varsinaiselta jäseneltä 20 euroa ja perhejäseneltä 5 euroa.
  • Sukututkimusta päätettiin laajentaa Ahti Kopperin esittämällä tavalla eli yksi sukupolvi taaksepäin nykyisestä sukuselvityksestä. Tämän myötä on mahdollista lisätä sukuseuran jäsenmäärää.

2. Jäsenmaksun maksaminen

Tämän tiedotteen mukana seuraa lasku ja tilisiirtolomake jäsenmaksusta kaudelle 1.7.2008-30.6.2009. Maksettaessa tulee käyttää tilisiirron viitenumeroa. Samalla laskulla maksetaan saman perhekunnan jäsenmaksut.

3. Matka Viroon kesäkuussa 2009

Kuluvan kauden toimintasuunnitelman mukaisesti järjestetään matka Viroon 4.-7.6.2009 liitteenä olevan matkaohjelman mukaisesti. Matkan teemana on Viron linnat ja puutarhat. Matkan hinta on sukuseuran jäseniltä 400 euroa/henkilö ja ei-jäseniltä 425 euroa/henkilö. Sukuseura myy matkaa 30.3.2009 asti, johon mennessä ilmoittautuneet mahtuvat varmasti mukaan.

Tarkempia tietoja matkasta ja ilmoittautumiset (sitova ilmoittautuminen viimeistään 30.3.2009): Heino Silvonen, puh. 0400 624 523.

4. Sukuseuraan mukaan

Sukuseuraan ja sen toimintaan kaivataan edelleenkin uusia jäseniä, niin varsinaisia kuin perhejäseniä. Vinkatkaa lähipiirissänne asiasta.

Ideoita sukuseuran toiminnan kehittämisestä, yhteisistä tapahtumista ym. otetaan mielihyvin vastaan.

5. Sukuseuran omat nettisivut

Sukuseuralle on avattu omat nettisivut, www.silvonen.fi/sukuseura . Nettisivujen kautta on tarkoitus tiedottaa ajankohtaisista asioista, sieltä löytyvät myös kaikki SILviisit. Sivujen kautta voi myös ilmoittautua seuran jäseneksi, ilmoittaa muuttuneita tietoja ja lähettää viestejä sukuseuralle. Sivuja muokataan ja päivitetään tarpeen ja saadun palautteen mukaan.

Mikäli sinulla on mahdollista ottaa vastaan sähköpostia, ilmoitathan sähköpostiosoitteesi seuran sihteerille

Muistathan ilmoittaa myös, mikäli sähköpostiosoitteesi muuttuu!!

6. Myytävänä

Sukuseuramme jäsen Terttu Ala-Heikkilä on ilmoittanut, että hän on halukas myymään vähän käytetyn Tuuterin puvun ja vanhan, enemmän käytetyn Viipurin puvun. Asiasta (ja lisätiedoista) kiinnostuneet ottakaa yhteys Terttu Ala-Heikkilään, puh. 040-754 0638 tai sähköposti:

7. Hallituksen ja toimihenkilöiden yhteystiedot:

Pertti Paukkuri, puheenjohtaja 050 - 542 0540

Heikki Oksanen, jäsen 0400 - 314 475

Marja Lindqvist, sihteeri 040 - 569 2726

postios: Torvitie 10, 45130 KOUVOLA

Heino Silvonen 0400 - 624 523, (019) - 435 313

Irma Susi, varapuheenjohtaja 040 - 777 1537, (03) 765 2003

Pertti Silvonen, jäsen 040 - 724 4919, (03) 784 0509